Jedu s dobou
Zveřejněno 5. 9. 2020

Tisková konference – Představení projektu Jedu poprvé

Symbolicky 1. září v souvislosti s bezpečným návratem do škol Autoklub České republiky představil na tiskovém brífinku nový projekt Jedu poprvé, který je určen pro děti v předškolním a raném školním věku. V rámci projektu se konají kurzy, které formou teoretické přípravy v kombinaci s praktickým nácvikem vštěpují dětem základní zásady bezpečného chování v silničním provozu. Letos se uskuteční po celé republice na dopravních hřištích 60 kurzů, a dokonce několik akcí s mobilním dopravním hřištěm. Projekt Jedu poprvé získal grant Road Safety Mezinárodní automobilové federace FIA. Díky této podpoře a spolupráci s dalšími partnery je dětem poskytován zdarma.

Autoklub ČR společně s ostatními subjekty již v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu pomáhá seniorům prostřednictvím zdokonalovacích kurzů pro řidiče nad 65 let v projektu Jedu s dobou, který probíhá již třetím rokem a získává stále větší ohlas. Neméně úspěšný je letos zahájený program START DRIVING pro začínající řidiče do 24 let a také projekt Učme se přežít určený pro motorkáře. Pro účastníky jsou všechny zdarma díky dotaci z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

„Projekt Jedu poprvé pro děti ve věku, kdy opouštějí ruku rodiče a ocitají se samostatně v silničním provozu, je logickým kamínkem do mozaiky našich preventivních aktivit v oblasti bezpečnosti a prevence dopravních nehod,“ předeslal Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.


„Jak naznačují statistická data, děti jsou v roli chodce a cyklisty častými viníky dopravních nehod. Například v období let 2017-2019 zavinily děti jako chodci ve věku do 17 let přes 40 procent dopravních nehod. Dopravní výchova nejmladších účastníků silničního provozu je proto klíčová. Děti se učí nápodobou a přijímají modely chování, které si nesou svým životem,“ zdůraznila Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policie ČR.


Cesta na zastávku hromadné dopravy do školy, pohyb na komunikacích v okolí domova a školy, bezpečná jízda na kole, to jsou situace, kterým se projekt Jedu poprvé věnuje.
„Jsem přesvědčen, že kvalitní a systematická dopravní výchova již u předškolních a školních dětí je základem slušné a vzdělané generace budoucích řidičů na českých silnicích. BESIP masivně podporuje výuku dopravní výchovy jak ve školách, tak na dětských dopravních hřištích, kterých je aktuálně v provozu již 218 po celé ČR. Za rok 2019 jimi prošlo 195 000 žáků. Novinkou je odpolední provoz vybraných dopravních hřišť, na nichž se návštěvníci všech věkových kategorií mohou, pod vedením zkušených lektorů, zapojit do výukových programů a dopravně-bezpečnostních aktivit. Těší nás vzrůstající trend zájmu o odpolední provoz na těchto hřištích, aktuálně jich je v provozu již 39. Za rok 2019 využilo nabídku této odpolední aktivity téměř 19 000 osob z řad široké veřejnosti,“ uvedl Tomáš Neřold, vedoucí samostatného oddělení BESIP.
Po celé republice se v letošním roce uskuteční v rámci projektu Jedu poprvé 60 kurzů na dopravních hřištích. Grant Mezinárodní automobilové federace FIA umožnil také pořízení mobilního dopravního hřiště, které může být instalováno kdekoliv. Tak se už na hromadných akcích pro rodiče s dětmi kurzy na mobilním dopravním hřišti konaly o prázdninách v Praze a v Pardubicích.


Dospělí přeceňují schopnost dětí bezpečně se pohybovat v silničním provozu. Zvláště děti ve věku do 11 let jsou v provozu nevyzpytatelné. Přemýšlejí a jednají jinak než dospělí, nejsou jen zmenšeninou dospělých. „Bezpečnost dětí máme v rukou všichni. Tvůrci dopravního prostředí, konstruktéři vozidel, veřejné instituce, učitelé… Ale především rodiče. Dětem musí neustále opakovat, že nutnost chovat se bezpečně a ohleduplně v silničním provozu platí pro všechny. Ale hlavně pro ně musí být dobrým příkladem,“ shrnul Roman Budský z Platformy VIZE 0.
Součástí projektu jsou také edukativní materiály s využitím podkladů z programu Markétina dopravní výchova, jejichž prostřednictvím se děti zábavnou formou a hrou vzdělávají. Úvodní část kurzu je věnována teoretické přípravě na účast v silničním provozu. Následně jsou děti rozděleny do tří skupin (cyklisté, chodci a řidiči motorových vozidel) a podstoupí praktický hodinový nácvik, při němž si postupně vyzkoušejí všechny role účastníků silničního provozu. Závěr programu je věnován zhodnocení, ze kterého si všichni absolventi odnesou dárek na památku.


Dobré zkušenosti s projektem Jedu poprvé už mají školky a školy Městské části Praha 1. Pro ně na podzim minulého roku uspořádal Autoklub ČR ve spolupráci s Policií ČR pilotní den bezpečnosti. Právě díky mobilní konstrukci vyrostlo dopravní hřiště přímo ve Smetanově sále klubového domu v Opletalově ulici. „Akce měla výborný ohlas, líbila se dětem, spokojeny byly i paní učitelky. V návaznosti na ni jsme připravovali na letošní jaro Týden bezpečnosti pro další školáky, bohužel kvůli koronavirové nákaze jsme ho museli odložit,“ vysvětlila Eva Špačková, místostarostka Prahy 1, která má v gesci školství.


Projekt podporuje Kateřina Trojanová, trojnásobná držitelka Ceny Elišky Junkové pro nejúspěšnější českou automobilovou závodnici. V minulém roce byla tváří vzdělávacího programu Rally dětem, který školákům přibližoval zajímavou formou automobilový sport a jeho zákulisí. „Věnovat se dětem mě opravdu naplňuje. Začínat s praktickou dopravní výchovou už v mateřské školce je tím nejlepším prostředkem ke zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu. Když moje děti byly předškoláky, tak se maximálně učily s autíčky na koberci s křižovatkami. Pokud si dnes už i ti nejmenší mohou zkoušet zvládání situací a různých rolí účastníka silničního provozu přímo na dopravním hřišti, to je ten správný recept,“ je přesvědčena Kateřina Trojanová.